Privacy Policy for Nebál


The event organiser, Nebál, has the legal responsibility to tell ticket buyers and event attendees how their personal information will be collected and used. You can find their Privacy Policy below or contact them to request it.


 • INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je společnost Nebál s.r.o., se sídlem Rooseveltova 593/10, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, spis. zn. C 131196 vedená u Krajského soudu v Brně, IČO: 17721474 (dále jen „Správce“ nebo „my“).

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedli do objednávkového formuláře, a jedná se tak především o tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní kontakt
 • doručovací adresa
 • platební údaje

(dále jen „Osobní údaje“)

Osobní údaje zpracováváme z titulu plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. To znamená, že zpracováváme Osobní údaje pouze pro účel splnění Vaší objednávky a pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu. Poté , co Vaši objednávku vyřídíme a smlouva tak bude splněna, budeme Osobní údaje uchovávat výlučně pro případ Vaší reklamace nebo jakékoliv neshody o našich vzájemných právech a povinnostech, a to z titulu ochrany našich oprávněných zájmů (zejm. našich práv a právem chráněných zájmů). Osobní údaje tak budeme zpracovávat celkově nejvýše po dobu 3 let od okamžiku splnění smlouvy a poté je smažeme.

V případě, že nám udělíte samostatný souhlas a dokud udělený souhlas neodvoláte, budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, za účelem zasílání informativních e-mailových zpráv a zasílání obchodních nabídek Správce a našich kolegů zapojených do projektu Lidi z Baru. Takovýto souhlas můžete kdykoliv vzít zpět.

Primárně zpracováváme Osobní údaje sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou Osobní údaje zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jakými jsou například poskytovatelé cloudu, e-mailu nebo platební brány. Pokud byste v tomto ohledu chtěli vědět víc, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené adrese.

Kdykoliv vůči nám můžete rovněž uplatnit svá práva, kterými jsou zejména právo:

 • odvolat udělený souhlas,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • nechat aktualizovat nebo opravit neaktuální nebo nepřesné osobní údaje,
 • popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Se svými žádostmi se na nás můžete obracet buď osobně na naší shora uvedené adrese, nebo e-mailem na adrese nebal@lidizbaru.cz.